Terug naar Wedstrijden

Jeugdpuntentoernooi (JPT)

JPT staat voor Jeugdpuntentoernooi

Het zijn recreatieve schermwedstrijden voor de jeugd t/m 20 jaar. (invitatie) op floret, degen en sabel.

Meetdatum is het jaar waarin je geboren bent.

De opzet is om zoveel als mogelijk is, op het eigen niveau, en in ongeveer dezelfde leeftijdsklasse te schermen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.

Er wordt geschermd op floret, degen en sabel. De wedstrijden worden m.u.v. degen niet elektrisch geschermd. (tot de 1000 punten)  Op verzoek van de trainer / vereniging aan de leiding, kunnen wat meer ervaren deelnemers direct elektrisch schermen.

Berekening van de punten; Het aantal gewonnen partijen wordt vermenigvuldigd met 10, hierbij  worden de gegeven treffers geteld. De uitkomst wordt gedeeld door het aantal schermers in de poule minus 1 x  10.    (V X 10 + GT delen door aantal per deelnemer geschermde partijen x 10 )

Indien men tenminste 250 punten heeft dan ontvangt men een diploma. Evenzo bij 500, 1000, 1500, 2500, en 3000 punten.

Bij 1000 punten ontvangt men bovendien een bronzen embleem, die men op het schermvest kan dragen. (op de niet schermarm)

Voor alle deelnemers die de 1000 punten gehaald hebben gaat de competitie gewoon door, alleen nu wordt een ieder geacht elektrisch materiaal te hebben.

Als men nu 2000 punten of meer haalt dan krijgt men een zilveren mouwembleem

Als men nu 3000 punten of meer haalt dan ontvangt men een gouden mouwembleem

Als men nu 4000 punten of meer haalt dan ontvangt men een beker enz.

In de praktijk

De deelnemers worden z.m. tijdens de wedstrijd op de volgende manier ingedeeld.

A: Op wapen

B: Elektrisch of niet elektrisch (m.u.v. Degen)

C: Op leeftijd

D: Op basis van het aantal wedstrijdpunten

Meer informatie over het JPT is terug te vinden op de site van Fencing Club Almere

Permanente koppeling naar dit artikel: https://terweer.nl/wedstrijden/jpt/