Vereniging Updates

Maître Floris Nonhebel krijgt Haagse Stadsspeld

In maart 2023 was Floris Nonhebel 20 jaar maître van Schermzaal
TerWeer. In aanwezigheid van meer dan vijftig leden en oud-leden van
TerWeer kreeg hij namens het College van Burgemeester en Wethouders de
Stadsspeld van de gemeente Den Haag opgespeld door de directeur Sport
Peter van Veen.

Op deze avond waren ook de voorgangers van Floris
aanwezig: van rechts naar links: Jan Snellen (1977 – 1992), Jeroen
Divendal, Frans Posthuma (1992 – 2003), Floris Nonhebel (2003 – heden).

Uitbreiding Degen

Schermen in Den Haag breidt uit: naast floret nu ook degenschermen

vlnr: Pavlo Kirpulyanskyy (degentrainer), Floris Nonhebel (hoofdtrainer floret) en Alex Matla (floret trainer)

Schermzaal TerWeer in Den Haag breidt uit. Naast floret kan nu ook op degen worden geschermd. De ervaren degentrainer Pavlo Kirpulyanskyy uit de Oekraïne heeft zich sinds kort aan TerWeer verbonden. Eerder trainde hij de Oekraïense en Argentijnse Olympische Pentatlon ploegen op degen. Pavlo: “ik zie veel kansen voor degenschermen in Den Haag, zowel voor beginners als voor meer ervaren degenschermers. Mijn doel is om namens ook degenschermers namens TerWeer te laten uitkomen op nationale en internationale toernooien.”

Floret blijft een belangrijk wapen voor TerWeer. Hoofdtrainer Floris Nonhebel: “floret is al sinds 1939 het hoofdwapen van TerWeer. Door nu ook degenschermen aan te kunnen bieden breiden we ons aanbod uit en dit is goed voor de vereniging. Degen is een wat eenvoudiger wapen om met schermen te beginnen. De afgelopen maanden heeft Pavel al meegetraind op de zaal en ik kijk uit naar onze samenwerking.”

Voorzitter van TerWeer Arthur van Buitenen ziet in de uitbreiding ook een positieve ontwikkeling voor het schermen in Den Haag. Arthur: “met Pavlo hebben we een ervaren degentrainer in huis. Met hem hebben we een kans om schermen in Den Haag zichtbaarder te maken voor bredere groepen in de samenleving. Zo draagt schermen bij aan het in beweging krijgen van Den Haag.”

Geïnteresseerd om te komen schermen: Kijk op https://terweer.nl/introductiecursus-schermen/

Wil je een schermclinic organiseren met Pavlo Kirpulankyy voor je organisatie? Neem dan contact op via pavlokirpulanskyy@gmail.com

Voor meer informatie: Arthur van Buitenen, voorzitter TerWeer – 0651358848 of voorzitter@terweer.nl

///

MORE FENCING IN THE HAGUE: TERWEER NOW ALSO OFFERING EPEE FENCING

The Hague based Fencing Club TerWeer also offers épée fencing in addition to foil. Experienced trainer Pavlo Kirpulanskyy from Ukraine has recently joined TerWeer. He previously trained the Ukrainian and Argentinian Olympic Pentathlon teams on épée. Pavlo: “I see many opportunities for épée fencing in The Hague, both for beginners and for more experienced fencers. My goal is to have épée fencers come out on behalf of TerWeer at national and international tournaments.”

Foil remains important at TerWeer. Head coach Floris Nonhebel: “Foil has been TerWeer’s main weapon since 1939. With épée fencing, we are expanding our offering which is good for the club. Épée is also easier for beginners. In recent months, Pavlo has already trained in the hall, and I look forward to our collaboration.”

Arthur van Buitenen, chairperson of TerWeer, also sees a positive development for The Hague: “In Pavel we have found an experienced épée trainer. Offering épée in addition to foil provides an opportunity to make fencing in The Hague more visible. With this, we intend to contribute to make exercising more appealing to everyone.”

Interested in fencing: Check out https://terweer.nl/introductiecursus-schermen/

Interested in a fencing clinic with Pavlo Kirpulankyy for your organization? Please contact us via pavlokirpulanskyy@gmail.com

For more information: Arthur van Buitenen, chairperson TerWeer – 0651358848 or voorzitter@terweer.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://terweer.nl/vereniging-updates/