Terug naar Over Ter Weer

Contributie en lesgeld

Als lid van Ter Weer betaal je jaarlijks contributie aan de vereniging en de landelijke schermbond KNAS, en je betaalt maandelijks lesgeld aan de Maître.
 

Contributie (A en B)

De contributie is uit twee delen opgebouwd: een verenigingsdeel (A) en een bedrag voor het lidmaatschap van de KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond) (B). Het verenigingsdeel is inclusief zaalhuur en een vergoeding voor het gebruik van het materiaal (masker, handschoen, vest en wapen) in de beginperiode. Het KNAS-lidmaatschap is nodig voor onder meer deelname aan wedstrijden en competities. Dit lidmaatschap is inclusief een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. De factuur voor de jaarcontributie (A + B) wordt in het voorjaar verstuurd. Nieuwe leden ontvangen deze binnen vier weken na aanmelding. Deze eerste factuur hangt af van de maand waarin je lid wordt. Er kan in termijnen betaald worden. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de penningmeester.
De jaarlijkse contributie bedraagt:

Jeugd tot en met 20 jaar
A. Verenigingsdeel € 210

B. KNAS-lidmaatschap € 31,65
Totaal: € 241, 65

Senioren vanaf 21 jaar
A. Verenigingsdeel € 210

B. KNAS-lidmaatschap € 63,30
Totaal:€ 273,30

 

Lesgeld

Het lesgeld wordt rechtstreeks aan de maître betaald. Voorkeur heeft automatische overschrijving naar rekeningnummer NL36 INGB 0002 0328 80, t.n.v. F. Nonhebel te Pijnacker. Dit onder vermelding van de maand/jaar, en de naam van de leerling.
Het lesgeld dient vooraf te worden betaald en bedraagt:

Maandbedrag € 23,00
Jaarbedrag € 276,00

 

Korting met de Ooievaarspas

Ter Weer-leden die in het bezit zijn van een Ooievaarspas krijgen op vertoon van deze pas een korting van 50% (volwassenen) of 100% (Kinderen, voor één sport) op de contributie en het lesgeld. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de penningmeester@terweer.nl
De Ooievaarspas wordt uitgegeven door de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk aan inwoners die onder een bepaalde inkomensgrens vallen.
Op Ooievaarspas.nl lees je of je hiervoor in aanmerking komt. Je kunt via deze site de Ooievaarspas ook aanvragen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://terweer.nl/over-terweer/contributie/