Uitslag 1e Randstadtoernooi

UITSLAG 1e Randstadtoernooi (3 oktober Den Haag)

Kuikens

1e Victoire Bezemer                 25 pnt Ter Weer
2e Patrick Sluman                   22 pnt HollandSchermen
3e Agnes Schipper                   18 pnt Ter Weer
4e Aryan Samtani                    14 pnt Ter Weer
5e Siegert De Waal                  12 pnt HollandSchermen

 

Benjamins

1e Quincy Nonhebel                 25 pnt Ter Weer
2e Emiel Matla                        22 pnt Ter Weer
3e Dieter De Waal                   18 pnt HollandSchermen
3e Charlotte Bezemer               18 pnt Ter Weer
5e Ashwan Joemrati                 12 pnt HollandSchermen
6e Sascha Hoogervorst             10 pnt HollandSchermen
7e Nicky Jans                            8 pnt HollandSchermen
8e Joppe Sorber                        5 pnt HollandSchermen
9e Luut Kamsteeg                      5 pnt Ter Weer
10e Joep Olie                            5 pnt Ter Weer
11e Bente Roosloot                    5 pnt HollandSchermen
12e Sebastiaan Bree                  5 pnt Ter Weer
13e Jente van Amstel                 5 pnt HollandSchermen
14e Xyrian Brooimans                5 pnt Ter Weer

Pupillen

1e Lucas de Wit                       25 pnt Ter Weer
2e Valentijn Kolf                      22 pnt Ter Weer
3e Coen Jacobs                       18 pnt Ter Weer
3e Hidde                                18 pnt SCA
5e Yasmin Bijvank                   12 pnt Ter Weer
6e Ivo Snijder                         10 pnt HollandSchermen
7e Niels Bosman                        8 pnt HollandSchermen
8e Marcell Merenyi                    5 pnt Ter Weer
9e Julia Matla                            5 pnt Ter Weer
10e Daniel van Oosteroom          5 pnt HollandSchermen

Senioren

1e Thor Van Der Klei ZaZ
2e Vincent De Boer ZaZ
3e Daniel van Oudenallen Ter Weer
3e Marijn de JongHollandSchermen
5e Zach Clabon Ter Weer
6e Sophie de Kok ZaZ
7e Lucas De Wit Ter Weer
8e Monica Pingo Almada Ter Weer
9e Jerrel Oron ZaZ
10e Daan Schmidt ZaZ
11e Quincy Nonhebel ZaZ
12e Marcel de Waal HollandSchermen
13e Jantien Brouwer Ter Weer
14e Ron van Loon Ter Weer
15e Rose Gordon Ter Weer
16e Reinier Havelaar Ter Weer
17e Babette Bakker ZaZ
18e Rob Dreyklufft HollandSchermen
19e Lucas van Hesteren HollandSchermen
20e Birk Frankvoort ZaZ
21e Yael von Mengden ZaZ

Permanente koppeling naar dit artikel: http://terweer.nl/uitslag-1e-randstadtoernooi/